Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van Hokus Pokus:

Artikel 1. Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Hokus Pokus en de klant. De voorwaarden zijn niet van toepassing op winkelverkopen in onze winkel.
1.2 Hokus Pokus heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant akkoord te gaan met de algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. Prijzen en Aanbiedingen
2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen, verzendkosten van € 4,95 worden bij het plaatsen van een bestelling automatisch aan het totaalbedrag toegevoegd.
2.2 Hokus Pokus is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de daarvoor aangegeven looptijd en zolang de voorraad strekt. 
 
Artikelen 3. Betaling 
3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. De klant kan hier kiezen uit de volgende betaalmethoden, zowel on als off-line. Voor on-line betalingen worden geen kosten berekend.

  • iDeal: De klant kan via telebankieren bij de ABN AMRO, Fortis, ING, Postbank, Rabobank en SNS bank via de vertrouwde betaalomgeving on-line de betaling regelen. Hokus Pokus en de klant ontvangen gelijk een melding van succesvolle betaling en Hokus Pokus zal binnen 1 werkdag de bestelling afhandelen.

  • Betaling vooruit (overboeking) via overboeking per bank of giro. Betaling dient binnen 3 dagen te geschieden aan Hokus Pokus, waarna de bestelling zal worden verzonden.

  • Door middel van afhalen in de winkel. Let op: De bestelling dient dan binnen 2 dagen afgehaald te worden. Anders wordt de bestelling weer terug geplaatst op voorraad.

3.2 Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
3.3 Wanneer de betaling niet binnen 3 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.

Artikel 4. Verzendkosten
4.1 De verzendkosten bedragen bij een bestelling € 4,95
4.2 Bij ruilen/ retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor rekening van de klant.
4.3 Bij een ruiling zijn de verzendkosten van € 4,95 rekening van Hokus Pokus. (uitgezonderd bij opruimingsartikelen)
4.4 Wij kunnen je bestelling ook samen versturen. Je dient de factuurnummers van de samen te versturen bestellingen per mail aan ons door te geven. Je ontvangt van ons dan een bevestiging ter akkoord en een bevestiging met het nieuwe totaalbedrag.
Hokus Pokus zal z.s.m. de samenvoeging verwerken en de klant hiervan per mail op de hoogte stellen.

Artikel 5. Levering
5.1 Hokus Pokus besteedt het afleveren van de bestellingen uit aan PostNL.
Bestellingen worden via PakketPost van PostNL verzonden en zijn traceerbaar via de Track & Trace service van PostNL. Enkele bestellingen worden met enveloppe post door PostNL afgeleverd.
5.2 Hokus Pokus streeft ernaar om bestellingen binnen 24 uur, na ontvangst van de betaling te versturen.
5.3 Hokus Pokus zal al het mogelijke doen om betaalde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgeleverd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren.
Hokus Pokus heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
5.4. Hokus Pokus is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woon- of afleveradres.

Artikel 6. Annuleren 
6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verzonden. Je kunt deze annulering doorgeven per mail via www.hokus-pokus.nl of telefonisch op 0592-316376.
6.2 Betaalde bestellingen die binnen 24 uur worden geannuleerd en die nog niet zijn verzonden zullen binnen 14 dagen door Hokus Pokus aan de klant worden terugbetaald.
6.3 Betaalde bestelling die worden geannuleerd binnen 24 uur en die reeds zijn verzonden kunnen alleen nog worden aangemeld als retouren (zie artikel 7).

Artikel 7. Ruilen en Retourneren
7.1 Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren.
7.2 De portokosten net als het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.
7.3 Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:

  • Na bezorging van je bestelling heb je 7 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn is de koop een feit.

  • Je dient de retourzending vooraf aan te melden via info@hokus-pokus.nl. Na akkoord van Hokus Pokus kunt u de artikelen retourneren.

  • De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden.

  • De retourbon dient volledig ingevuld meegezonden te worden met uw retourzending.

  • Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retourneren.

  • Bij retourneren zal het retourbedrag (excl. verzendkosten) binnen 10 dagen aan de klant worden overgemaakt op het door de klant opgegeven rekeningnummer.

  • Aangemelde retourzendingen moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling op het afleveradres van Hokus Pokus worden aangeboden, niet aangemelde en artikelen die na deze 7 dagen worden aangeboden worden door Hokus Pokus niet geaccepteerd

Artikel 8. Voorraad
8.1 Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel gelijktijdig door een winkel,- internetklant is gekocht en om die reden niet meer op voorraad is. De klant wordt hiervan door Hokus Pokus z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 9. Garantie en Aansprakelijkheid
9.1 Hokus Pokus doet er alles aan dat de geleverde artikelen voldoen aan de eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
9.2 De garantie van de geleverde artikelen geldt gedurende een periode van 1 maand na levering. Voor ritsen van jassen en schoenen geldt een garantie van 3 maanden. De garantie gaat in op de dag van aflevering.
9.3 Indien de geleverde artikelen niet voldoen aan deze eisen en normen en gebreken vertonen, zal de klant binnen redelijke termijn na ontvangst Hokus Pokus daarvan op de hoogte stellen. Hokus Pokus zal in overleg met de klant zorgdragen voor vervanging of herstel. Indien de door Hokus Pokus te beoordelen gebreken gegrond zijn komen de verzendkosten van het artikel voor rekening van Hokus Pokus. Mocht er geen vervangend artikel naar wens voorradig zijn dan wordt er ten allen tijde een tegoedbon aangemaakt.
9.4 De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer de klant zonder schriftelijke toestemming van Hokus Pokus wijzigingen heeft aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het artikel of deze heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het artikel niet bestemd is.
9.5 De kleding dient gewassen te worden volgens de kledingvoorschriften in het artikel, indien de klant heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode dan zal te allen tijde de klacht ongegrond worden verklaard en de garantie komen te vervallen.
Hokus Pokus zal er alles aan doen de klacht in overleg met de klant op te lossen.

Artikel 10. Privacy Statement
Hokus Pokus respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons uiteraard aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om je op de hoogte te stellen van de verwerking van je gegevens. Je hebt bij ons altijd de mogelijkheid je eigen gegevens te laten wijzigen of laten verwijderen.
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor werkzaamheden van Hokus Pokus en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.
Onderstaande gegevens worden door Hokus Pokus gebruikt voor het bestelproces:
Naam
Adres
Woonplaats
e-mailadres
Telefoonnummer

Voor eventuele vragen, klachten en opmerkingen kun je contact opnemen met:
Hokus Pokus
Kruisstraat 14
9401 JK Assen
0592-316376

Maandag 13.00-18.00
Dinsdag t/m donderdag van 09:30 – 18.00
Vrijdag van 9.30 - 21.00
Zaterdag van 9.30 - 17.00

Zondag van 13.00 - 16.00

Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Hokus Pokus tekst te kopiëren op te slaan of te publiceren.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij KvK in Meppel.
Onder nummer 50480707
BTW nummer NL002154832B86